Szakmai gyakorlat

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szakmai gyakorlatra felsőoktatási szakképzésben, felsőoktatási alap-, mester- és osztatlan képzésben résztvevő hallgatókat fogad. A hallgatók fogadása a tanévben, és a tanéven kívül folyamatosan történik.

Szakmai gyakorlatra jelentkezni regisztrációt követően van lehetőség, melyhez a következő dokumentumok feltöltése szükséges:

 • fényképes önéletrajz (személyes adatok és elérhetőségek megadása; tanulmányok, végzettségek, nyelvismeret, egyéb ismeretek és képességek bemutatása röviden),
 • hallgatói jogviszony-igazolás,
 • kérelem a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójának címezve, mely tartalmazza, hogy a hallgató:
  • melyik szervezeti egységhez szeretne kerülni (lehetőség szerint több egységet szíveskedjen megjelölni, preferált sorrendben),
  • mely időtartam alatt (a kezdő és záró időpont megadása, esetleges megszakítások jelzése) töltené el szakmai gyakorlatát,
  • a Felsőoktatási Intézmény szakmai felelősének neve, beosztása és elérhetőségei (telefon, e-mail),
  • egyéb, fontosnak tartott információ, megjegyzés.

A szakmai gyakorlat feltétele a Felsőoktatási Intézmény és a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal közötti együttműködési megállapodás megkötése. Az Intézményi listában ellenőrizhető, hogy az adott Felsőoktatási Intézmény és Kormányhivatalunk között van-e hatályos együttműködési megállapodás. Amennyiben nem találja Intézményét a listában, a szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele az együttműködési megállapodás megkötése, melyhez szükség van a Felsőoktatási Intézmény részéről a szakmai gyakorlatért felelős kapcsolattartó személy nevére és elérhetőségére.

A szakmai gyakorlat megkezdésére a BKMKH Főigazgatójának engedélyét – és szükség esetén az együttműködési megállapodás megkötését – követően kerülhet sor. Az engedélyezésről és a szakmai gyakorlat részleteiről a regisztráció során megadott e-mail címre küldünk értesítést.

Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal költségvetési szerv, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 44. § (3a) bekezdése alapján a szakmai gyakorlatra a hallgató díjazása nélkül kerül sor.

A szakmai gyakorlat megkezdésekor az Nftv. és a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően a Kormányhivatal a hallgatóval külön megállapodást köt. A Rendelet 18/B. § (1) bekezdés b.) pontja szerint a hallgatóval kötött megállapodásban rögzíteni szükséges a hallgató természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, hallgatói azonosító számát, elérhetőségét, külföldi hallgató esetén állampolgárságát, tartózkodási címét). Kérjük, hogy ezeket az adatokat az önéletrajzban feltüntetni szíveskedjenek.”

Állás adatai

Állás azonosító: 686
Pozíció pontos megnevezés: Szakmai gyakorlat
Jogviszony típusa: Határozott
Jelentkezési határidő: 2030.07.01.
Ossza meg vagy mentse el a kedvencei közé ezt az állást: Szakmai gyakorlat